txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOJĄ OPINIĄ, SUGESTIĄ, ZADAJ PYTANIE - NAPISZ DO NAS...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dzień Nauczyciela na wesoło

W październiku jak co roku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwane Dniem Nauczyciela. Aby uczcić to wyjątkowe święto 13.10.2017 roku odbyła się akademia. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: emerytowani nauczyciele: panie W. Wójcik, T. Świętochowska, pan A. Bełdycki, ksiądz kanonik J. Kacperski oraz pani wójt. 

czytaj więcej...

Sprzątanie świata 2017


Ratujmy Ziemię!
Każdym gestem, postanowieniem.
Nie niszczmy przyrody
Dla naszej wygody.
Przez nas huragany, powodzie.
Czy dbanie o planetę szkodzi?
Nie!
To tylko nasze lenistwo!
Przez nas to wszystko...

czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018


 

"Dlatego lotnik wzbija się pod niebiosy, dlatego astronom szuka przejścia przez gwiaździste pustynie, dlatego żeglarz ostatnim tchem napełnia żagle, aby sięgnąć tam, gdzie wzrok nie sięga."
"Wielka brama" – Kornel Makuszyński

 

 Trochę później niż zwykle, bo 4 września 2017 roku, uroczystą mszą świętą w naszym kościele, rozpoczął się nowy rok szkolny. Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły na dalszą część uroczystości.


czytaj więcej...

  • Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich z Rio w Kuninie

 

„Od zabawy do medali olimpijskich” – pod takim hasłem 6 czerwca 2017r. odbyło się spotkanie mistrzyni pięcioboju nowoczesnego Oktawii Nowackiej ze społecznością Szkoły Podstawowej w Kuninie. Utytułowanej zawodniczce towarzyszyli trenerzy – Stanisław Pytel i Andrzej Żółkiewski. Jest to jedna z inicjatyw Ludowego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego, który działa przy Szkole Podstawowej w Kuninie. Szkoła nie tylko promuje zdrowy styl życia, ale przede wszystkim dba o rozbudzenie sportowych pasji wśród uczniów. I taki właśnie cel wyznaczyli sobie organizatorzy II Gali Olimpijskiej w Kuninie – dyrektor Paweł Jagielski oraz prezes LMUKS, trener kadry olimpijskiej, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio – Ireneusz Pepłowski.

czytaj więcej...

Komisja rekrutacyjna w ramach uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do przedszkola stwierdziła, że nie wpłynął żaden wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

W związku z powyższym w oddziale przedszkolnym kl. „0” pozostaje 13, w grupie 3,4,5 – latków 5 wolnych miejsc. 

czytaj więcej

B&N – przemarsz przedszkolaków

15 maja 2017r. dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kuninie zorganizowały przemarsz ulicami Kunina. Manifestacja miała na celu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach realizacji programu „B&N, B jak bezpieczny, N jak niechroniony”. 

czytaj więcej...

Recytujemy wiersze...

25 maja 2017 roku uczeń klasy III DOMINIK KARWOWSKI uczestniczył w XIX Międzyszkolnym konkursie recytatorskim im. Mieczysława Czychowskiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Dzbeninie, gmina Rzekuń. 

czytaj więcej...

Moja Ojczyzna - Polska

9 maja 2017 roku wzięliśmy udział w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Moja Ojczyzna - Polska", który odbywał się w Szkole Podstawowej w Pasiekach.

Naszą szkołę reprezentowały : Zuzanna Gurzyńska, Aleksandra Wójcik i Weronika Wujakowska. Do konkursu przystąpili też uczniowie szkół w Goworowie i Pasiekach. Łącznie 11 osób. Współorganizatorem i fundatorem nagród była Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie z Filią w Pasiekach.

czytaj więcej...

Koordynator ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

8 maja 2017 r. w Warszawie odbyła się Gala podsumowująca dotychczasowe działania podejmowane w ramach programu „B&N – B-jak bezpieczny, N - jak niechroniony”. Innowacyjnością programu jest mianowanie koordynatorów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkoła Podstawowa w Kuninie, jako jedna z nielicznych podmiotów z terenu powiatu ostrołęckiego realizuje program profilaktyczny B&N.

Na uroczystej Gali w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie, paniom: Dorocie Kubiak i Annie Kanclerz zostały wręczone certyfikaty koordynatora do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

czytaj więcej...


  • UWAGA RODZICE... - ruszyła rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego
Terminy i kryteria postępowania rekrutacyjnego

1. Składanie wniosków do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuninie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym : 04.05.2017 r. – 17.05.2017 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 18.05.2017 r. 


Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59):

wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są określone w uchwale Nr XXXIII/200/17 Rady Gminy Goworowo z dnia 10 marca 2017 r.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Goworowo jest organem prowadzącym bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

- oboje rodzice kandydata pracują – 10 punktów;
- istnieje potrzeba zapewnienia kandydatowi opieki w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie – 6 punktów.
- kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 3 punkty;
- rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 2 punkty;

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuninie oraz załączniki dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kuninie w terminie do 17.05.2017r.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Galerie