txtMenuT.jpgtxtMenuB.jpgtxtAnkieta.jpg

O której godzinie Państwa zdaniem powinny być organizowane szkolne zebrania z rodzicami?

Pokaż wyniki
txtAnkietaB.jpg
Logo BIP
http://www.kunin.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,23,61&id=396&action=show

Wspinamy się ku szczytom wiedzy - projekt EFS

Jesteś tu: Strona główna » Wspinamy się ku szczytom wiedzy - projekt EFS

Projekt realizowany jest w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów dzieci uzdolnionych.

czytaj więcej

Dzieci w młodszym wieku szkolnymsą otwarte i ciekawe świata. Jest to najlepszy czas, aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory.

Rozwijanie uzdolnień jest bardzo ważne w pracy szkoły. Z myślą o takich uczniach w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania ucznia klas I-III szkół podstawowych w gminie Goworowo" są realizowane  zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.

Wspinamy się ku szczytom wiedzy - podsumowanie zajęć z I semestru
czytaj więcej